Polska Pomoc

Polska Pomoc zaangażowana w pomoc kobietom, które przeżyły handel ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem

W lipcu 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Let us have a future! Zwiększenie dostępu do podstawowych usług społecznych, edukacji zawodowej i stabilnego zatrudnienia wśród kobiet, które przeżyły handel ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet ocalałych z handlu ludźmi oraz Czytaj dalej…