100% twojej darowizny przeznaczymy na ochronę ofiar handlu ludźmi podczas pandemii Covid-19

Podwajaj pomoc

jak Biblijne talenty!

Twoja pomoc ma podwójną siłę!
Każda kwota, która zostanie zebrana przez nas będzie na zakończenie kampanii podwojona przez organizację Freedom Fund!

To oznacza że jak Ty wpłacisz złotówkę Freedom Fund da kolejną złotówkę!
Twoje 10 złotych da ofiarom kolejne 10 złotych a Twoje 100 złotych da kolejne 100!

Ale tylko do 30 lipca!