HAART Poland

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która w przestrzeni publicznej zwraca uwagę na problematykę
rozwoju handlu ludźmi w Afryce oraz wspiera finansowo organizacje walczące z tym procederem.

Fundacja HAART Poland powstała w 2018 roku z inicjatywy Radosława Malinowskiego - eksperta w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, wykładowcy akademickiego w Tangaza University College w Nairobi, konsultanta Unii Afrykańskiej do spraw bezpieczeństwa oraz współpracownika Unii Europejskiej w ramach projektu mającego na celu zaangażowanie sił pokojowych do zwalczania handlu ludźmi. Unikatowe doświadczenie Prezesa Fundacji który od 2010 roku kieruje HAART Kenya, czyli jedyną organizacją w tym państwie prowadzącą schronisko przeznaczone wyłącznie dla ofiar handlu ludźmi i będącą partnerem rządu Kenijskiego, ONZ i Unii Europejskiej w walce z handlem ludźmi, pozwala nam rzetelnie informować o tym problemie.

Temat handlu ludźmi w Afryce na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo odległy, w żaden sposób nie dotyczący Polek i Polaków. Nie jest to jednak prawdą – Polska ze względu na bycie członkiem Unii Europejskiej często staje się miejscem docelowym dla ofiar z Afryki. Poza tym coraz więcej migrantów z Afryki przyjeżdża do Polski i wszystko wskazuje na to, że jest to tendencja wzrostowa. Wielu turystów z Polski przybywa do Kenii. Statystyki mówią nam jednoznacznie, że Polacy są trzecią pod względem wielkości nacją turystów z Europy w tym państwie. Rozwijają się więc zależności społeczno-gospodarcze pomiędzy Polską a Kenią, co nie jest bez wpływu na problematykę handlu ludźmi. Proceder ten, w wybranych przypadkach, dotyczy również naszych rodaków. Znanych jest kilka przykładów turystów z Polski, którzy zostali skazani za handel Kenijkami. Dodatkowo, Polska jako członek UE uczestniczy w procesie chartumskim. Jego celem jest monitorowanie i wypracowanie lepszych metod migracji – walka z handlem ludźmi jest jedną z nich. W ramach procesu chartumskiego Polska współpracuje z Kenią w zakresie promocji dobrych metod migracji i walki z handlem ludźmi – odpowiada za to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasada RP w Nairobi. HAART Kenya jest partnerem Polski w tych działaniach.

Środki finansowe zbierane przez HAART Poland są przekazywane Fundacji HAART Kenya, która wykorzystuje je do kompleksowej opieki nad ofiarami handlu ludźmi. Służą one zapewnieniu opieki medycznej i psychologicznej, pomocy prawnej, rehabilitacji społecznej oraz finansowaniu edukacji i szkoleń dla dzieci oraz dorosłych ofiar handlu ludźmi. W roku 2020 pod opieką HAART Kenya pozostawało 160 osób. W sumie od początku swojej działalności HAART Kenya pomogła ponad 620 ofiarom tego procederu oraz przeprowadziła szkolenia dla ponad 62 tysięcy osób. Średni koszt pomocy jednej osobie od chwili uratowania poprzez proces rehabilitacji do momentu powrotu do rodziny czy podjęcia pracy wynosi około 4 tys. USD.

Dotychczasowe działania Fundacji HAART Poland

W latach 2019-2020 Fundacja przeprowadziła 2 kampanie edukacyjno-fundraisingowe we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Kampanie "Wolni – Niewolni" były prowadzone w województwie Lubelskim oraz Warmińsko-Mazurskim, obie we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi. W ramach kampanii do współpracy zaangażowano kilkadziesiąt szkół z województwa Lubelskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Nauczyciele we współpracy z koordynatorami i wolontariuszami kampanii prowadzili zajęcia/dyskusje i debaty na temat handlu ludźmi. O naszej akcji pisały i mówiły między innymi ogólnopolskie oraz lokalne media: RMF FM, Gość Niedzielny, Gazeta Wyborcza, Radio Plus Olsztyn, TVP Olsztyn, TVP Lublin, Radio Maryja, Telewizja Republika. W ramach kampanii przeprowadziliśmy również licytację dzieł sztuki oraz przedmiotów przywiezionych z Kenii. Podczas kampanii w 2019 udało nam się zebrać aż 176 tys. złotych.

8 marca 2019 we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, PKWP oraz Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowaliśmy konferencję naukową „Wolni – Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.

W 2020 roku The Freedom Fund – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się identyfikacją i inwestowaniem w najbardziej efektywne działania na pierwszej linii w walce z niewolnictwem wsparła naszą kampanię "Pomóż im przetrwać" poprzez podwojenie zebranych przez nas środków.

0
Liczba osób ocalałych z handlu ludźmi, którym pomogliśmy przez 10 lat.

HAART Poland w mediach

Kampania Wolni-Niewolni w Krakowie

21.09 rozpoczęliśmy kolejną kampanię we współpracy z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tym razem w diecezji krakowskiej.
zobacz więcej »

Radio Katowice

Radek Malinowski mówi o pomocy kobietom po handlu ludźmi
zobacz więcej »

wnet.fm

Malinowski:„Nasze schronisko jest jedynym miejscem bezpiecznym, gdzie ofiary handlu ludźmi mogą szukać schronienia”
zobacz więcej »

Malinowski: Polska zapobiega handlowi ludźmi. Bierze udział w procesie chartumskim

opoka.news

Malinowski: Polska zapobiega handlowi ludźmi. Bierze udział w procesie chartumskim
zobacz więcej »

Ile kosztuje wolność?

gosc.pl

Ile kosztuje wolność?
zobacz więcej »

Kenia. Historia uratowanej dziewczynki, ofiary handlu ludźmi

pl.aleteia.org

Kenia. Historia uratowanej dziewczynki, ofiary handlu ludźmi
zobacz więcej »

siodma9.pl

Radosław Malinowski: Skala handlu ludźmi jest porażająca. Mówi się nawet, że rocznie porywanych jest 40 mln osób
zobacz więcej »

wyborcza.pl

Niewolnicy XXI wieku. Kim są, jak się ich łapie i jak im pomóc
zobacz więcej »

Pro publico bono: Radosław Malinowski

Afryka na Koszykowej: Oblicza migracji - handel ludźmi z Afryki Wschodniej

HAART Kenya

HAART Kenya - organizacja założona w 2010 roku w celu walki z nowoczesnymi formami niewolnictwa w Kenii. Działania organizacji wpisują się w międzynarodowy schemat Metody 4P, z wyłączeniem Ścigania przestępców (co jest domeną policji). Realizacja tej metody HAART odbywa się w ramach trzech departamentów: Prewencji, Pomocy Ofiarom i Badań Naukowych.

Departament Prewencji zajmuje się szeroko rozumianymi szkoleniami na temat handlu ludźmi. Wykwalifikowani trenerzy prowadzą szkolenia na temat handlu ludźmi (ogólne), z zakresu praw człowieka (dla dzieci), na temat bezpiecznej migracji (dla planujących wyjazd) oraz dla administracji lokalnej (jak zidentyfikować ofiarę handlu ludźmi i jak udzielić jej pomocy).

Departament Pomocy Ofiarom zajmuje się ratowaniem, rehabilitacją i reintegracją ofiar handlu ludźmi. W ramach tego departamentu działa też schronisko, które jest znaczącym elementem pomocy ofiarom. Jeżeli ktoś identyfikuje ofiarę handlu ludźmi to HAART aranżuje jej ratunek. Następnie dochodzi do ustalenia czy dana osoba jest ofiarą handlu ludźmi oraz ustalenia planu pomocy danej ofierze (każda ofiara otrzymuje indywidualny plan wedle potrzeb). HAART oferuje pomoc psychologiczną prawną, medyczną, oraz dalszą edukację – dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia zawodowe – dla osób dorosłych.

Schronisko jest ważną częścią udzielanej pomocy. W schronisku przebywają dzieci (osoby do lat 18), które albo czekają na repatriację albo trwa ustalanie ich miejsca pobytu albo też przygotowują się do powrotu do rodziny poprzez terapię i zabiegi medyczne. Schronisko jest prowadzone w prywatnej lokalizacji, gdzie ofiarom zapewnia się bezpieczeństwo i schronienie.

Departament Badań Naukowych i lobbowania na rzecz ofiar handlu ludźmi - jest to najmłodszy departament, który zajmuje się prowadzeniem badań naukowych na temat handlu ludźmi. Nowoczesne niewolnictwo – mimo że jest to jeden z największych problemów na świecie jest słabo znane – w porównaniu do innych zagadnień. Dlatego też nierzadka praktyką jest działanie w oparciu o przypuszczenia, mity, czy zapożyczone rozwiązania, które np. będą działać w Europie ale nie w Afryce. Takim przykładem jest samo zjawisko - o ile w Europie handel ludźmi jest ma na celu głównie eksploatację seksualną, to w Afryce główną formą eksploatacji jest praca przymusowa.
Niestety afrykańskie rozwiązania systemowe często powielają europejskie schematy i przez to stają się nieskuteczne. Dlatego też HAART Kenya, przy współpracy z Leeds Becket University (Wielka Brytania) rozpoczął projekt badań nad samym zjawiskiem handlu ludźmi, które to badania mają być wykorzystane w praktyce- jako wskazówki w zapobieganiu i szkoleniach czy też w prowadzeniu kampanii na rzecz lepszych praktyk wobec ofiar handlu ludźmi. Do tej pory HAART Kenya przeprowadził badania na temat wpływu handlu ludźmi na uchodźców wewnętrznych, wpływu zmian klimatycznych na handel ludźmi czy też wpływu kultury na sprzedaż dzieci.

Współpraca