O nas

HAART Poland

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która w przestrzeni publicznej zwraca uwagę na problematykę rozwoju handlu ludźmi w Afryce oraz wspiera finansowo organizacje walczące z tym procederem.
Fundacja HAART Poland powstała w 2018 roku z inicjatywy Radosława Malinowskiego – eksperta w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, wykładowcy akademickiego w Tangaza University College w Nairobi, konsultanta Unii Afrykańskiej do spraw bezpieczeństwa oraz współpracownika Unii Europejskiej w ramach projektu mającego na celu zaangażowanie sił pokojowych do zwalczania handlu ludźmi.

Kampania Wolni-Niewolni w Krakowie

21.09 rozpoczęliśmy kolejną kampanię we współpracy z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tym razem w diecezji krakowskiej.

Unikatowe doświadczenie

Unikatowe doświadczenie Prezesa Fundacji który od 2010 roku kieruje HAART Kenya, czyli jedyną organizacją w tym państwie prowadzącą schronisko przeznaczone wyłącznie dla ofiar handlu ludźmi i będącą partnerem rządu Kenijskiego, ONZ i Unii Europejskiej w walce z handlem ludźmi, pozwala nam rzetelnie informować o tym problemie.

Radio Katowice

Radek Malinowski mówi o pomocy kobietom po handlu ludźmi

DOŁĄCZ DO WALKI PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

Celem założonej w 2018 r. fundacji HAART Poland jest finansowe wpieranie walki z niewolnictwem w Afryce (zwłaszcza w Kenii) oraz walka z handlem ludźmi przez edukację i upowszechnianie wiedzy na temat tego problemu.

wnet.fm

Malinowski:„Nasze schronisko jest jedynym miejscem bezpiecznym, gdzie ofiary handlu ludźmi mogą szukać schronienia”

Handel ludźmi w Afryce

Temat handlu ludźmi w Afryce na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo odległy, w żaden sposób nie dotyczący Polek i Polaków. Nie jest to jednak prawdą – Polska ze względu na bycie członkiem Unii Europejskiej często staje się miejscem docelowym dla ofiar z Afryki. Poza tym coraz więcej migrantów z Afryki przyjeżdża do Polski i wszystko wskazuje na to, że jest to tendencja wzrostowa. Wielu turystów z Polski przybywa do Kenii. Statystyki mówią nam jednoznacznie, że Polacy są trzecią pod względem wielkości nacją turystów z Europy w tym państwie. Rozwijają się więc zależności społeczno-gospodarcze pomiędzy Polską a Kenią, co nie jest bez wpływu na problematykę handlu ludźmi. Proceder ten, w wybranych przypadkach, dotyczy również naszych rodaków. Znanych jest kilka przykładów turystów z Polski, którzy zostali skazani za handel Kenijkami. Dodatkowo, Polska jako członek UE uczestniczy w procesie chartumskim. Jego celem jest monitorowanie i wypracowanie lepszych metod migracji – walka z handlem ludźmi jest jedną z nich. W ramach procesu chartumskiego Polska współpracuje z Kenią w zakresie promocji dobrych metod migracji i walki z handlem ludźmi – odpowiada za to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasada RP w Nairobi. HAART Kenya jest partnerem Polski w tych działaniach.
Środki finansowe zbierane przez HAART Poland są przekazywane Fundacji HAART Kenya, która wykorzystuje je do kompleksowej opieki nad ofiarami handlu ludźmi. Służą one zapewnieniu opieki medycznej i psychologicznej, pomocy prawnej, rehabilitacji społecznej oraz finansowaniu edukacji i szkoleń dla dzieci oraz dorosłych ofiar handlu ludźmi. W roku 2020 pod opieką HAART Kenya pozostawało 160 osób. W sumie od początku swojej działalności HAART Kenya pomogła ponad 620 ofiarom tego procederu oraz przeprowadziła szkolenia dla ponad 62 tysięcy osób. Średni koszt pomocy jednej osobie od chwili uratowania poprzez proces rehabilitacji do momentu powrotu do rodziny czy podjęcia pracy wynosi około 4 tys. USD.

opoka.news

Malinowski: Polska zapobiega handlowi ludźmi. Bierze udział w procesie chartumskim

Dotychczasowe działania Fundacji HAART Poland

W latach 2019-2020 Fundacja przeprowadziła 2 kampanie edukacyjno-fundraisingowe we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Kampanie „Wolni – Niewolni” były prowadzone w województwie Lubelskim oraz Warmińsko-Mazurskim, obie we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi. W ramach kampanii do współpracy zaangażowano kilkadziesiąt szkół z województwa Lubelskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Nauczyciele we współpracy z koordynatorami i wolontariuszami kampanii prowadzili zajęcia/dyskusje i debaty na temat handlu ludźmi. O naszej akcji pisały i mówiły między innymi ogólnopolskie oraz lokalne media: RMF FM, Gość Niedzielny, Gazeta Wyborcza, Radio Plus Olsztyn, TVP Olsztyn, TVP Lublin, Radio Maryja, Telewizja Republika. W ramach kampanii przeprowadziliśmy również licytację dzieł sztuki oraz przedmiotów przywiezionych z Kenii. Podczas kampanii w 2019 udało nam się zebrać aż 176 tys. złotych.

Przekaż darowiznę – uratuj zdrowie i życie ofiar handlu ludźmi

gosc.pl

Ile kosztuje wolność?

pl.aleteia.org

Kenia. Historia uratowanej dziewczynki, ofiary handlu ludźmi

siodma9.pl

Radosław Malinowski: Skala handlu ludźmi jest porażająca. Mówi się nawet, że rocznie porywanych jest 40 mln osób

wyborcza.pl

Niewolnicy XXI wieku. Kim są, jak się ich łapie i jak im pomóc

Konferencja naukowa

8 marca 2019 we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, PKWP oraz Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowaliśmy konferencję naukową „Wolni – Niewolni: społeczne, prawne i historyczne aspekty handlu ludźmi”.
W 2020 roku The Freedom Fund – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się identyfikacją i inwestowaniem w najbardziej efektywne działania na pierwszej linii w walce z niewolnictwem wsparła naszą kampanię „Pomóż im przetrwać” poprzez podwojenie zebranych przez nas środków.
0

Liczba osób ocalałych z handlu ludźmi, którym pomogliśmy przez 10 lat.

Pro publico bono: Radosław Malinowski

Afryka na Koszykowej: Oblicza migracji - handel ludźmi z Afryki Wschodniej