Zaangażuj się

Jeśli chcesz pomóc nam wspierać osoby ocalałe z handlu ludźmi?
Zgłoś się na wolontariat@haartpoland.org

Szukamy osób, które: