Polska Pomoc zaangażowana w pomoc kobietom, które przeżyły handel ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem

W lipcu 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Let us have a future! Zwiększenie dostępu do podstawowych usług społecznych, edukacji zawodowej i stabilnego zatrudnienia wśród kobiet, które przeżyły handel ludźmi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu grup zagrożonych wykluczeniem, w tym kobiet ocalałych z handlu ludźmi oraz młodzieży zamieszkującej ubogie dzielnice Nairobi narażonej na bycie sprzedanym lub wykorzystanym, do dobrej jakości opieki medycznej, edukacji zawodowej i technicznej, profesjonalnego wsparcia w szukaniu pracy i otwieraniu małych firm. W pierwszej fazie projektu, w 2021 roku, 18 osób rozpocznie edukację zawodową oraz weźmie udział w treningu umiejętności życiowych. Po zakończeniu edukacji zawodowej, w 2022 roku, beneficjenci będą mieli możliwość skorzystać z pomocy konsultantów, którzy pomogą im w szukaniu pracy oraz przygotowywaniu biznesplanów. 18 osób będzie mogło otrzymać konkretne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a kolejne 35 osób będzie miało możliwość otrzymać niewielkie wsparcie finansowe na okres poszukiwań pracy. Przez cały okres trwania projektu będziemy również świadczyć wsparcie w zakresie zapewnienia podstawowej opieki medycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej dla kobiet ocalałych z handlu ludźmi oraz edukacji dla ich dzieci. Działanie to jest pierwszą i niezbędną formą rehabilitacji, prowadzącą do pełnego usamodzielnienia, w tym również podjęcia pracy. Dodatkowo w ramach projektu zapewnimy stałe wsparcie psychologiczne dla pracowników partnera lokalnego, którzy z powodu pracy z osobami ztraumatyzowanymi są bardzo narażeni na wypalenie zawodowe.

W miesiącach lipiec – wrzesień udało nam się:

  1. Zidentyfikować i ocenić pod kątem potrzeb i preferencji zawodowych 16 osób. Beneficjenci są w trakcie wyboru kursów i instytucji w których podejmą naukę.
  2. Zapewnić kontynuację edukacji dla 8 dzieci, którym zapłaciliśmy czesne za szkołę z internatem, zakupiliśmy mundurki oraz książki i artykuły szkolne.
  3. Zapewnić opiekę medyczną oraz leczenie 35 kobietom oraz 2 mężczyzną ocalałym z handlu ludźmi. Dzięki środkom z dotacji bezpiecznie odebrano 2 porody – dziewczynkę i chłopca. Trzy nastoletnie matki otrzymały pakiety z ubrankami dla dzieci, pieluchami, środki higieniczne, oliwki i kremy dla niemowląt.
  4. Zapewnić wsparcie psychospołeczne 36 kobietom ocalałym z handlu ludźmi. W ramach wsparcia kobiety miały dostęp do badania stanu psychicznego, psychoterapii, opieki psychiatrycznej (5 kobiet), leków przeciwdepresyjnych (2 dziewczynki)
  5. Zapewnić pomoc prawną osobom ocalałym z handlu ludźmi. W lipcu do schroniska HAART trafiło 35 dziewczynek z Ugandy znalezionych przez policję w jednym z domów publicznych w Nairobi. Dział prawny HAART reprezentował grupę w sądzie. Wszystkie osoby otrzymały pomoc prawną w celu odzyskania utraconych środków finansowych oraz mienia. Dodatkowo 3 osoby otrzymały wsparcie w uzyskaniu nakazu repatriacyjnego umożliwiającego im powrót do kraju pochodzenia.
  6. Zapewnić wsparcie psychologiczne dla personelu HAART Kenya. W lipcu i sierpniu z terapii indywidualnej skorzystało w sumie 4 pracowników HAART. We wrześniu zorganizowano pierwszą sesję grupową dla pracowników w której wzięło udział 11 osób. Kolejna odbędzie się w tym tygodniu.

W drugiej połowie listopada planujemy wizytę koordynatorki programu w Kenii.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dane kontaktowe

©2024 Fundacja HAART Poland