DOŁĄCZ DO WALKI PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

Kim jesteśmy?

HAART Poland to Fundacja założona w 2018 roku która jest siostrzaną organizacją HAART Kenya. Celem HAART  Poland jest po pierwsze finansowe wpieranie walki z niewolnictwem w Afryce (zwłaszcza w Kenii) oraz walka z handlem ludźmi przez edukację i upowszechnianie wiedzy na temat tego problemu.

Co robimy?

wspieramy osoby ocalałe z handlu ludźmi

Przywracanie czyjejś wolności kosztuje. Zbieramy fundusze dzięki którym opłacamy rehabilitację dzieci i dorosłych, wyzwolonych z niewoli. Dzięki naszym darowiznom są opłacani lekarze, prawnicy i psycholodzy którzy pracują z ofiarami w Afryce. Opłacamy też naukę w szkole czy przysposobienie zawodowe tym, którzy tego potrzebują. Wreszcie, udzielamy granty na start dla byłych ofiar w myśl zasady: daj wędkę a nie rybę! Bazując na wieloletniej pracy na rzecz ofiar obliczyliśmy, że średni koszt pomocy jednej ofierze od momentu uratowania poprzez proces rehabilitacji do momentu powrotu do rodziny czy podjęcia pracy wynosi 4 tys. USD. W roku 2019 wsparcie otrzymały 174 ofiary, w  2020 pod naszą opieką znalazło się 160 osób.

upowszechnianiamy wiedzę o problemie handlu ludźmi

Handel ludźmi jest problemem o skali globalnej. Corocznie sprzedaje się nawet do 40 milionów ludzi na całym świecie! – tyle ile wynosi liczba obywateli Polski! Mimo to, jest to nadal mało znany i mało rozumiany problem. Dlatego tez prowadzimy zajęcia, kształcimy poprzez warsztaty, tak by Polacy mieli wiedzę o nowoczesnym niewolnictwie i nie nakręcali popytu. W 2020 roku we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomocy Kościołowi w Potrzebie zrealizowaliśmy kampanię Wolni-Niewolni, w której wzięło udział ponad 40 szkół podstawowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jak działamy?

Walkę z handlem ludźmi prowadzimy się na cztery sposoby.

Zapobieganie

Szkolenia osób najbardziej zagrożonych porwaniem o tym jak uniknąć porwania, jak zmniejszyć ryzyko oraz co zrobić gdy już się zostanie porwanym.

Pomoc i opieka nad ofiarami

Ratowanie, rehabilitacja i reintegracja ofiar handlu ludźmi. Rehabilitacja polega najczęściej na udzieleniu schronienia, pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej a także dalszej edukacji ofiar handlu ludźmi

Karanie przestępców

Chociaż samo ściganie i karanie przestępców jest w gestii prokuratury i policji to naszą rolą jest wspieranie ofiar które pełnią rolę świadków w procesie karnym

Współpraca

Współpraca między różnymi organizacjami i instytucjami państwowymi pozwala na wymianę doświadczeń i informacji na temat działań handlarzy ludźmi i lepszej opieki nad ofiarami.

nasza misja

Wspieranie rehabilitacji osób ocalałych z handlu ludźmi oraz upowszechnianie wiedzy o tym okrutnym procederze

Nasza wizja

Świat wolny od handlu ludźmi

o handlu ludźmi

Handel ludźmi nie zniknął, ale ewoluował! Dzisiejsze niewolnictwo to nie nocne najazdy arabskich jeźdźców na afrykańskie wioski, ale zorganizowane gangi i mafie przemytników, którzy poprzez obietnice dobrej pracy werbują swoje ofiary. Celem są najczęściej zdesperowane dzieci ale też młode kobiety, szukające lepszej możliwości zarobku. Niestety za świetną ofertą kryje się oszustwo, a oszukana ofiara jest zmuszana biciem, szantażem czy narkotykami do uległości. Kobiety najczęściej pracują jako prostytutki, mężczyźni jako pracownicy przymusowi a dzieci są zmuszane do żebrania. Handel ludźmi daje międzynarodowym organizacjom przestępczym trzeci dochód po handlu narkotykami i bronią! Co więcej, handel ludźmi jest ściśle powiązany z terroryzmem czy niszczeniem środowiska naturalnego i wszędzie tam gdzie występuje niewolnictwo, dochodzi do degradacji środowiska naturalnego, negacji praw kobiet i dzieci i wzrostu przestępczości zorganizowanej.

Dlaczego pomagamy w Afryce?

Tak, jak w przeszłości, kontynent afrykański jest szczególnie dotknięty plagą niewolnictwa. Administracje krajów Afrykańskich często nie mają wystarczających funduszy by skutecznie walczyć z tym problemem, dlatego też ciężar pomocy ofiarom spoczywa na organizacjach pozarządowych (tzw. NGOsach) oraz kościelnych. Taką organizacją jest HAART Kenya, organizacja założona przez Polaka w 2010 roku, zajmująca się walką z niewolnictwem w Kenii. Wybór tego kraju nie jest przypadkowy gdyż Kenia, a zwłaszcza Nairobi jest swoistym hubem i centrum handlu ludźmi w Afryce Wschodniej.

Współpracujemy z: