DOŁĄCZ DO WALKI PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

  • "Wiedza czyni człowieka niezdolnym do bycia niewolnikiem"
  • Frederick Douglass

Kim jesteśmy?

HAART Kenya to kenijska organizacja pozarządowa (NGO), której jedynym celem jest walka z handlem ludźmi w Kenii. Powstała w 2010 roku z inicjatywy Polaka – Radosława Malinowskiego, który wraz z grupą prawników, misjonarzy i pracowników humanitarnych różnych narodowości wspólnie rozpoczął pracę mającą na celu uświadamianie Kenijczyków czym jest współczesne niewolnictwo oraz jak jemu zapobiegać. Od 2014 roku HAART zajmuje się udzielaniem kompleksowej pomocy ofiarom handlu ludźmi – zapewnia im bezpieczne schronienie, terapię psychologiczną, wsparcie prawne oraz towarzyszy w powrocie do społeczeństwa. HAART Kenya pomógł już ponad 500 ofiar handlu ludźmi Organizację wspiera m. inn. Papież Franciszek. W Czerwcu Sophie Otiende 2020 członek zarządu HAART Kenya została wybrana przez rząd USA jako jedne z dziesięciu wyróżnionych abolicjonistów.

Dlaczego ta kampania?

Pandemia Covid-19 dotknęła wszystkich, ale jak zwykle to najubożsi cierpią najbardziej. W Kenii, gdzie nie ma żadnych osłon socjalnych czy programów wsparcia dla pracowników i pracodawców wirsu Covid-19 spowodował nagły wzrost biedy, przestępczości i bezrobocia. Mieszkańcy slumsów i małych wiosek, zarabiający często dwa dolary dziennie nie mają oszczędności by przezyć. Wielu z nich popadło w skrajne ubóstwo a historie matek gotujących kamienie by oszukać głód swoich dzieci stał się ponurą rzeczywistością.

Ofiary handlu ludźmi – nasi podopieczni są w tej właśnie grupie. Mimo że nasza organizacja udzieliła im pomocy, czy to psychologicznej, czy prawnej, to nagłe kryzys pozbawił ich środków do życia. Niektóre z naszych ofiar zostały bezdomnymi, inni zaczęli jeść paczkę biszkoptów dziennie. W najgorszej sytuacji są te z ofiar, którym nie udało się wrócić do domu – które utknęły w Arabii Saudyjskiej, Indiach czy Iranie. Żyją na śmietnikach, jedzą to co im się uda zdobyć przez prostytucję lub żebractwo, nierzadko przymierając głodem.

Co robimy?

Organizacja Harrt wykorzystuje strategie UN Four P’s do zwalczania handlu ludźmi

Zapobieganie

Organizacja Haart Kenya prowadzi ciągłe badania, dzięki którym poszerza swoją wiedzę na temat handlu ludźmi. Byliśmy zaangażowani w prowadzenie kilku projektów badawczych, które nadal monitorujemy.

Ochrona

Współpracujemy z lokalnymi partnerami i wolontariuszami w celu zidentyfikowania ofiar handlu ludźmi. Ofiary zwykle wracały z okropnego wyzysku z zagranicy lub wnętrza Kenii.

Oskarżanie

Ściśle współpracujemy z władzami, aby upewnić się, że przestępcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Pomagamy także ofiarom uzyskać prawnika.

Polityka

Współpracujemy z wieloma lokalnymi kościołami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami rządowymi i grupami społecznymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapobiegać handlowi ludźmi.

nasza misja

Wspieranie eliminacji handlu ludźmi, ujawnienia przestępstwa i wzmocnienia pozycji ofiary

Nasza wizja

Świat wolny od handlu ludźmi

świadomość

Najczęstszymi formami handlu ludźmi w Kenii są praca przymusowa i wykorzystywanie seksualne, przy czym duża liczba ofiar to dzieci.

Handel dziećmi

Praca dzieci uniemożliwia dzieciom uczęszczanie do szkoły lub powoduje, że źle się one uczą w wyniku angażowania się w pracę lub służbę.  Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka za dziecko uważa się każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat. Nie ma znaczenia, czy dziecko wyraża zgodę na sytuację handlu ludźmi.

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne ofiar jest jednym z najczęstszych powodów handlu ludźmi, ponieważ istnieje ogromne zapotrzebowanie na komercyjny seks i pornografię. Ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego są zarówno dorośli, jak i dzieci.

Praca przymusowa

Praca przymusowa ma miejsce, gdy osoby są zmuszane do pracy. Czasami pracę przymusową można również połączyć z wykorzystywaniem seksualnym, pamiętając, że ofiara pracy przymusowej może już znajdować się w bardzo trudnej sytuacji.

Niewolnictwo się nie skończyło!

Ono ewoluowało!

Cytaty o organizacji HAART

Papież Franciszek

Jestem przekonany o wartościach HAART przyczyniających się do inicjatyw przeciwko handlowi ludźmi w Kenii. Organizacja zatrudnia doświadczonych i kompetentnych pracowników zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi, jest dobrze powiązana z interesariuszami zajmującymi się zwalczaniem handlu ludźmi i zapewniła rzetelne usługi pomocy ofiarom handlu kobietami i dziewczętami.

Michael Pillinger

Z dumą współpracujemy z HAART… promując prawa człowieka w Kenii, zapewniając spójność naszego wkładu jako członka Krajowego Komitetu Doradczego ds. Zwalczania handlu ludźmi.

Kagwiria Mbogori