Daj nam szansę pomagać ocalałym z handlu ludźmi

0

Liczba osób ocalałych z handlu ludźmi, którym pomogliśmy przez 10 lat.

Jedyna organizacja w Polsce

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która w przestrzeni publicznej zwraca uwagę na problematykę rozwoju handlu ludźmi w Afryce oraz wspiera finansowo organizacje walczące z tym procederem.
Fundacja HAART Poland powstała w 2018 roku z inicjatywy Radosława Malinowskiego – eksperta w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, wykładowcy akademickiego w Tangaza University College w Nairobi, konsultanta Unii Afrykańskiej do spraw bezpieczeństwa oraz współpracownika Unii Europejskiej w ramach projektu mającego na celu zaangażowanie sił pokojowych do zwalczania handlu ludźmi.

O handu ludźmi

Handel ludźmi jest zjawiskiem które zaczęło dominować na całym świecie po zakończeniu zimnej wojny i na początku globalizacji. Ponieważ łudząco przypomina dawne, tradycyjne niewolnictwo, jest często nazywany nowoczesnym niewolnictwem, lub też globalnym handlem ludźmi. I choć współczesny handel ludźmi różni się w wielu aspektach z praktyką niewolnictwa, jaką znamy z wieków poprzednich, to cel tego procederu jest identyczny: eksploatacja drugiego człowieka, nawet gdy ofiara straci godność, życie a nawet zdrowie.

DOŁĄCZ DO WALKI PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

Celem założonej w 2018 r. fundacji HAART Poland jest finansowe wpieranie walki z niewolnictwem w Afryce (zwłaszcza w Kenii) oraz walka z handlem ludźmi przez edukację i upowszechnianie wiedzy na temat tego problemu.

Przekaż darowiznę – uratuj zdrowie i życie ofiar handlu ludźmi